недеља, 03. септембар 2017.

Toplana odlukama spriječava isključenja


Banjalučka Toplana donijela je odluku o uslovima isključenja iz toplifikacionog sistema i raskidu ugovora o isporuci i korišćenju toplotne energije. Potrošačima je ostavljeno da ispune pet uslova od kojih je nazanimljiviji prvi. Potrošač u zgradi moraće da pribavi saglasnost svih stanara zgrade i da te saglasnosti ovjeri kod notara i takav zahtjev preda Toplani.  I dalje ostaje apsurdno da bilo ko primorava bilo koga da kupuje proizvod ili uslugu koju ne želi. Na stranu što će pribavljanje saglasnosti svih stanara u mnogim slučajevima, makar kod nas je tako, biti nemoguća misija.Odluka Toplane