среда, 13. септембар 2017.

Opozicija ne odustaje od blokade

Lideri stranaka opozicije upravo su rekli da neće odustati od blokade skupštine dok god na dnevni red ne bude vraćena tačka dnevnog reda o revizorskom izvještaju o Konsolidovanom izvještaju budžeta. Tvrde da je tačka dnevnog reda skinuta mimo pravila jer je skunuta na Odboru za finansije i budžet a da je to mogao da uradi samo odbor za reviziju. Ne prihvataju prijedlog da se o revizorskom izvještaju raspravlja za 15 dana.