уторак, 17. октобар 2017.

Nabavka radara- opozicija traži poništenje postupka

Opozicija u Republici Srpskoj, potvrdjeno mi je, tražiće da se obustavi kompletna procedura oko nabavki stotinu radara u principu javno privatnog partnerstva. Već sam u nekoliko navrata pisao da MUP ulazi u posao javno privatnog partnerstva kojim bi trebalo biti nabavljeno stotinu radara a da troškove nabavke i instalacije radara snosi privatni partner. Privatni partner dijelio bi sa MUP-om zaradu na desetogodišnjem nivou od svih kazni zbog prekršaja koji budu zabilježeni tim radarima.

Opozicija za sada ne može da traži obustavu postupka jer nema sjednice Odbora za bezbjednost. na posljednjoj se nije pojavio ministar Dragan Lukač a nije ni direktor policije Darko Ćulum kojeg je ministar Lukač ovlastio da se umjesto nejga pojavi na Odboru. Ministar Lukač, saznajem nije u zemlji.

Opozicija će poništenje postupka nabavke radara tražiti na prvoj narednoj sjednici Odbora za bezbjednost jer smatra da je nabavka trebala da ide po etapama novcem iz budžeta Republike Srpske. Isto tako tvrde da je omogućavanje privatnim firmama da zaradjuju kažnjavanjem gradjana RS protivzakonito jer sav novac od kazni po bilo kom osnovu mora da po Zakonu završi u budžetu RS.

недеља, 16. јул 2017.

MUP nabavlja 100 radara, kupuje privatni partner zarada se dijeli


Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske traži privatnog partnera sa kojim će ući u posao nabavke stacionarnih i prenosivih radara. Privatni partner će u poslu od deset godina zaraditi milione maraka. Čitav projekat nazvan je „Unaprijedjenje bezbjednosti saobraćaja upotrebom radarskih uredjaja i primjenom savremenih tehnologija za evidentiranje prekršaja, prenos i obradu podataka o prekršajima“.
Javni poziv raspisan je 06.06 ove godine a otvoren je do 17. jula. Tada će na osnovu pristiglih ponuda biti razmotreno koji od javnih partnera ima najbolju ponudu, odnosno ko će zajedno sa MUP-om ući u više nego isplativ posao.

Projekat podrazumjeva nabavku i integrisanje u sistem savremene opreme posljednje generacije. U ministarstvu su zamislili, to je objašnjeno kroz javni poziv, da privatni partner uloži svoj novac u kupovinu 100 radara. U javnom pozivu piše da je posao vrijedan 9,3 miliona maraka. Privatni partner će imati obavezu da uspostavi kompletan sistem i odradi sav posao i sa tim dijelom posla ministarstvo neće imati ništa ali će privatni partner sa ministasrtvom unutrašnjih poslova dijeliti dobit od kazni koje zabilježe radari narednih deset godina. Moji izvori tvrde da će ugovorom podjela dobiti izmedju ministarstva i privatnog partnera biti u omjeru pola-pola. Što znači da će privatna kompanija za deset godina saradnje sa MUP-om zaraditi ogroman novac a uloženih 9,3 miliona maraka toj kompaniji vratiće se za najviše tri godine a nakon toga svaka godina donosiće čistu zaradu.


Studijom ekonomske opravdanosti predvidjeno je da 100 radara godišnje nakon što sistem počne da radi punim kapacitetom zarade 21.609.016 KM na osnovu predvidjenih 745.084 kazne. Plan je da sistem proradi punim kapacitetom nakon što budu završene sve tri faze uspostave sistema a krajnji rok da se to desi jeste 24 mjeseca nakon potpisivanja ugovora izmedju MUP.a i privatnog partnera koji pobjedi na tenderu. Ono što je jasno jeste to da je predvidjena zarada na godišnjem nivou ogromna i ukoliko zarada bude dijeljena na pola privatni partner će svoj uloženi kapital vratiti za najviše tri godine a preostalih sedam godina služiće mu kao čisti profit od nekoliko desetina miliona maraka, u zavisnosti od godišnjeg broja kazni. Moji izvori tvrde ta dobit biće ogromna čak i do stotinu miliona u narednih deset godina.


Radari bi trebalo da budu postavljeni širom Republike Srpske. Biće postavljani u tri etape.