четвртак, 12. октобар 2017.

Gluvi u Banja Luci, očekuju pomoć grada

Gluvi u Banja Luci imaju velikih problema o čemu sam već pisao u nekoliko navrata. Prije svega zahtjevaju od nadležnih republičkih institucija da im bude priznat status invalida ali i da im bude vraćeno pravo na "tudju njegu i pomoć". Sredstva u iznosu od 80 maraka su dobijali do prije nekoliko godina kada im je, zbog nedostatka sredstava, to pravo ukinuto.

Udruženje gluvih u Banja Luci ima problem i sa prostorijama koje trenutno koriste a koje se nalaze u centru grada na Pakulinoj ciglani. Baraka je vlasništvo Udruženja ali zemljište, na kojem je u budućnosti predvidjena gradnja i rušenje baraka, nije. Zemljište je u vlasništvu grada Banja Luka.

Predsjednik skupštine grada Zoran Talić predstavnicima Udruženja gluvih je, na sastanku u pomenutom udruženju, obećao da će grad Banja Luka učiniti sve da se ovoj populaciji kada dodje do rušenja barake pronadje zamjenesku prostoriju.