понедељак, 12. децембар 2016.

Vlada odobravala rizične kredite

Vlada Srpske odobravala je milionske kredite privrednim društvima i pored strogih preporuka Centra za upravljanje rizicima i Kreditnog odbora IRB-a da je odobravanje takvih kredita rizično.
Takav je slučaj iz 2013 godine kada je Vlada donijela odluku o odobrenju kredita privrednom društvu Planinsko dobro Nevesinje. Odobrenje kredita preporučio je i ministar poljoprivrede Stevo Mirjanić.
Planinsko dobro Nevesinje tražilo je kredit od 2,3 miliona maraka.
Centar za upravljanje rizicima IRB-a upozorio je na velik rizik jer ta firma u momentu traženja kredita ima blokiran račun i neizmirene obaveze čak i prema IRB-u.

Pored svega Vlada je donijela odluku da kredit bude odobren, doduše u iznosu manjem od traženog, 1,75 miliona maraka.
Rok otplate kredita je 120 mjeseci uz grejs period od 36 mjeseci. Tek što je istekao grejs period Planinsko dobro je otišlo u stečaj.

Iz IRB-a nisu odgovorili kolika su ukupna dugovanja te firme prema IRB-u.