недеља, 11. децембар 2016.

Novinaru da se da pravo na fizičku odbranu


Predlažem da Izmjene i dopune Krivičnog Zakona Republike Srpske koje je ministarstvu pravde uputio Klub novinara Banja Luka dobiju još jedan član.

Član 5

Ukoliko novinaru ili licu koje mu pomaže u obavljanju novinarskih poslova neko lice prijeti a novinar tu prijetnju prepozna kao osnovanu i ozbiljnu novinar i ili lice koje mu pomaže pri obavljanju novinarskih zadataka može odreagovati na način da lice koje mu prijeti napadne i onesposobi rukama ili nekim tvrdim predmetom. Novinar bi se u ovom slučaju izuzeo od bilo kakve sankcije.
U tom smislu novinaru i licu koje mu pomaže neophodno je dozvoliti nošenje tvrdih predmeta kao što su palice svih vrsta i držači poljoprivrednih orudja. Novinar će odgovarati i biti sankcionisan jedino ukoliko upotrijebi oštar predmet u napadu na lice koje mu prijeti.


Ovaj prijedlog već sam usmeno predložio ministru pravde Antonu Kasipoviću. Dogovorili smo kafu da razmotrimo prijedlog.