уторак, 14. фебруар 2017.

Zoran Talić napustio PDP

Zoran Talić napustio je PDP. Talić mi je to potvrdio danas. Zoran Talić je bio predsjednik Gradskog odbora te stranke u Banja Luci, član Predsjedništva PDP-a i odbornik PDP-a u banjalučkoj skupštini. Talić je banjalučki političar koji je u prethodnih deset godina najviše kritikovao poteze banjalučkih vlasti predvodjenih SNSD-om. Na prethodnim lokalnim izborima u Banja Luci u treći mandat u gradu je ušao zahvaljujući povjerenju gotovo 2500 gradjana.
Zoran Talić nakon napuštanja PDP-a ostaje nezavisni odbornik u Skupštini grada Banja Luka.

PDP je zajedno sa Zoranom Talićem napustila Tatjana Čičić Odžaković, takodje odbornik u skupštini Banja Luke. Ona mi je, takodje, potvrdila da ostaje nezavisni odbornik. PDP u skupštini grada ima još jednog odbornika. To je Draško Stanivuković.Saopštenje Zorana Talića, 14.02.2017

Dragi sugrađani,

Želim da vas obavijestim da od danas više nisam član PDP-a.
Ovu odluku nisam donio ishitreno i naglo, naprotiv, veoma dugo sam o tome razmišljao jer moje nezadovoljstvo u pomenutoj stranci traje nekoliko godina unazad. Vjerujte, nije bilo lako donijeti odluku da nešto napuštate nakon što ste 16 godina na tome vijerno i predano radili vjerujući u neke ideje za koje se, nažalost, ispostavilo da se u PDP-u neće moći ostvariti. Nije bilo lako biti opozicija i aktuelnim vlastima i u svojoj partiji. Imao sam dvostruku borbu.
Oko svog izlaska nisam želio praviti magnet za medijsku pažnju. Sa moje strane bilo je dovoljno samo obavijestiti svoje birače da više nisam tamo gdje sam bio, ali s obzirom na okolnosti nametnula se potreba da treba javno da obrazložim svoju odluku.

Ovih dana svi ste imali priliku čuti razne špekulacije i dezinformacije, iako sam ja cijelo vrijeme ćutao. Dok sam pokušavao neke stvari raščistiti u miru prvo sa samim sobom, ta tišina je postajala sve glasnija.

Da biste bolje razumjeli moju odluku, želio bih da čujete i moj osvrt na sve što se događalo.

Kao što sam već naveo, član PDP-a sam bio oko šesnaest godina. Kao partijski aktivista prošao sam gotovo sve organizacione nivoe  stranke, od aktiviste u mjesnom odboru, predsjednika mladih PDP-a, do predsjednika Gradskog odbora  Banjaluka i člana Glavnog odbora i Predsjedništva stranke.  Tri puta sam biran za odbornika u Skupštini  grada Banjaluka. Politikom se bavim onoliko koliko mi omogućava  da se kroz nju borim za ostvarenje onih opštih interesa i ciljeva koji se ideološki i politički mogu svrstati u prostor gdje se ideološki nalazio PDP. To je ujedno odgovor zašto sam  se u svom političkom radu upravo vezao za PDP šesnaest godina.
Početno ideološko opredjeljenje PDP-a u fokus stavlja punu demokratičnost odnosa,  puni demokratski dijalog bez ograničenja, toleranciju, ljudska prava i slobodu, jaku socijalnu državu, društvo koje svoj razvoj bazira na realnoj ekonomiji, na svom radu, veoma razvijeni i jak srednji sloj poljoprivrednika, radnika i inteligencije,  kontinuiran i stabilan rast ekonomije.
Da bi stranka mogla da odgovori svojoj društvenoj ulozi ona u organizacionom, funkcionalnom, kadrovskom, obrazovnom, demokratskom i svakom drugom smislu mora da ima adekvatnu infrastrukturu. Mora biti tako profilisana i izgrađena da bude vodeća snaga gore navedenih ideja u našem društvu. Ona to mora da bude bez obzira bila nosilac vlasti, bila koalicioni konstitutivni dio vlasti, bila u opoziciji ili koalicioni opozicioni partner strankama u opoziciji.
Kada  se napravi retrospektiva PDP-ove politike posljednjih 15 godina u odnosu na pomenute ideološke principe, sa žalošću se mora konstatovati da su unutar stranke prevladale one snage i pojedinci  koji su stranku povukli u pravcu jeftinog populizma  sa isključivim ciljem da ostvare lične i pojedinačne političke interese. Ovome su podredili interese stranke i  njenu društvenu  ulogu. Ovo je kulminiralo na zadnjim lokalnim izborima. Po mom dubokom ubjeđenju PDP zbog ovakve politike danas živi kao politička ljuštura bivšeg PDP-a  samo zahvaljujući činjenici što njegovi pojedini funkcioneri u politici fukcionišu kao odraz pokreta Saveza za promjene koji je narod Republike Srpske na vlast doveo 2014. godine glasajući protiv aktuelne vlasti i za promjene. Ilustracije radi, partija se danas doživljava kao autobus, koja ima vozača i konduktera, ostali su putnici (članovi), na jednoj stanici uđu i voze se neko vrijeme i izađu, pitanje je samo koliko će trajati njihova vožnja.

Gradski odbor PDP-a preuzeo sam u veoma lošem stanju sredinom 2015. godine od Branislava Borenovića, sadašnjeg predsjednika PDP-a. Za nešto više od godinu dana uspio sam zajedno sa novim timom ljudi zaustaviti proces „raspadanja“ PDP-a u Banjaluci. Otvoren je proces kadrovske konsolidacije stranke, izvršena je organizaciona i funkcionalna  modernizacija na način da je PDP postao  prepoznatljiva stranka u Gradu i da je u cjelini značajno  podignut  autoritet stranke među građanima Banjaluke. Stranka je značajnije kadrovski inovirana, značajnije se okrenula prema svojim baznim ideološkim principima. U cjelini bi se moglo reći da su se počeli pojavljivati novi ljudi sa novim idejama i da se u daljini nazirao početak procesa smjene generacija i kadrova.

Sve ovo je bio signal  da je na pomolu krupna promjena u PDP-u, njena transformacija od partije više ili manje jakih pojedinaca na vrhu partije u partiju jake, čvrste i  ideološki  konzistentne organizacije. Efekat ovih promjena se vidio već na impresivnoj Konvenciji Gradskog odbora PDP Banjaluka, održanoj pred prepunom dvoranom Obilićevo krajem aprila 2016. godine kada smo građanima predstavili program i našu viziju budućnosti Banjaluke. U gradskoj organizaciji PDP-a  sve je više dolazio do izražaja uticaj organizacije na funkcionisanje partije  i uticaj partije se sve više manifestovao kroz njen rad na terenu, kroz njen život kao organizacije umjesto dotadašnje prevlađujuće prakse da se njen rad uglavnom odvijao kroz istupanja partijskog vrha.
Ovaj proces sve je više pratio porast uticaja, ugleda i autoriteta stranke u Gradu među građanima.  PDP je u Banjaluci počeo sloviti i funkcionisati kao „okosnica opozicije“ (bez obzira na veličinu i autoritete drugih stranaka). Međutim, dijelu ljudi iz samog vrha partije počela se paliti crvena lampica da se u banjalučkom odboru dešavaju promjene koje nisu pod njihovom kontrolom i koje narušavaju njihovu uspostavljenu političku sinekuru u kojoj je partija tu da služi njima i njihovim političkim interesima, a ne da oni služe partiji. Od njih je krenuo bojkot  gradske organizacije PDP-a. Prvi takav pokazatelj je bio da nakon  osvajanja vlasti 2014. godine i nakon mog imenovanja za predsjednika Gradskog odbora PDP Banjaluka, rukovodstvo Gradskog odbora i organizacija PDP-a Banjaluka bilo je potpuno isključeno iz procesa imanovanja kadrova PDP-a  na funkcije u zajedničkim organima BiH i njenim institucijama i agencijama koja su po koalicionom sporazumu Saveza za promjene pripadala PDP-u.
Oni  su  na svoj već ustaljeni način i praksu  proveli  i provode  kadrovsku politiku PDP-a isključivo  prema uskim ličnim i pojedinačnim interesima bez konsultacije organa PDP-a. Takav pristup je odmah u startu isključio polazne, bazne principe (kao što su stručnost, kompetentnost, moral, poštenje, demokratičnost, otvorenost, javnost rada  itd.) na kojima je gradska organizacija u političkoj javnosti  i partijskoj organizaciji uopšte zasnivala proces vraćanja povjerenja javnosti da politika PDP-a u Banjaluci nije samo goli „politički verbalizam“ nego stvarni proces promjena kome se može vjerovati i dati mu puno povjerenje.
Kada je izborna lista u Banjaluci napravljena kao rezultat široke partijske rasprave gradske organizacije PDP-a, a ne kao rezultat  do tada ustaljene prakse  putem  direktive partijskog vrha PDP-a, u tim strukturama je donesena odluka da na izborima 2016. u Banjaluci bojkotuju vlastitu partiju.
Štaviše, na mnogim segmentima predizbornih aktivnosti u Banjaluci radili su za kandidate drugih stranaka, a ne za  kandidate PDP-a koje su „šifrovano nazvali Talićevim kadrovima“. Od brojnih primjera i detalja  bojkota , samo ilustracije radi, spomenuću  neke:   pojedini najistaknutiji pojedinci iz vrha partije su se u izbornu kampanju u Gradu javno uključili tek u završnici i istovremeno cijelo vrijeme kampanje nisu radili na kampanji PDP-a kao organizacije, nego na ličnoj kampanji od njih izabranih i projektovanih  pojedinaca  sa kojima imaju isprepletene lične interese. Za kampanju gradskoj organizaciji PDP-a odvojili su iz budžeta PDP-a veoma skromna sredstva. 

Međutim, bez obzira na gore pomenute prepreke, rezultati PDP-a u Banjaluci pokazali su nekoliko stvari:
Radom gradske organizacije PDP-a zaustavljen je pad popularnosti i ostvaren je blagi rast glasača PDP-a u Banjaluci u odnosu na izbore iz 2014. godine.
Broj mojih ličnih glasova u Banjaluci je najveći koje su kadrovi PDP-a u Banjaluci ikada ostvarili na lokalnim izborima i istovremeno znatno veći od glasova koje je aktuelni predsjednik PDP-a dobijao u Banjaluci.
Postignuti rezultat je njima pokazatelj da je u Banjaluci i Republici Srpskoj moguće postojeći  model upravljanja PDP-om zamjeniti ozbiljnim, izvornim ideološkim modelom moderne, efikasne, perspektivne, organizovane, savremene partije sa svim atributima i sadržajima koje sam naveo.
PDP je u Banjaluci sa novom podmlađenom listom  osvojio  isti broj mandata  kao i na izborima koje su vodili ovi kadrovi. Bio je to signal da je proces kadrovske obnove i promjena u PDP-u među građanima i članstvom PDP-a dobio svoju izbornu i političku verifikaciju.

Kada su završeni izbori, Predsjednik PDP-a Branislav Borenović i njegovi najbliži saradnici iz vrha stranke otvorili su unutarpartijsku i javnu kampanju  da se radi o „izbornom porazu“ i da treba povesti  „temeljnu analizu propusta koji su u bazi napravljeni“. Naravno, kako se to u nedemokratskim i autokratskim  političkim glavama u pravilu dešava, analiza se ne vodi širokim demokratskim dijalogom kroz organe stranke u procedurama predviđenim Statutom.
Štaviše, donosi se odluka o suspenziji  statutarnih organa i imenuju se nestatutarni oblici i forme „ad hock“ radnih grupa na čije čelo i u njihov sastav imenuju upravo  sebe. Suštinski, bar  kada se radi o gradskoj organizaciji PDP-a Banjaluka, partijskim Statutom gradska organizacija je raspuštena, a dalje upravljanje preuzeo je nestatutarni, oktroisani organ koga je imenovala ova struktura ljudi.
Nakon raspuštanja gradske organizacije, naredni korak  ove grupe ljudi  jeste davanje političkih ocjena  o  navodnom „izbornom porazu“. Ove ocjene neće proizaći kao rezultat demokratskih rasprava u širokoj partijskoj bazi po mjesnim odborima, nego će te ocjene biti modelirane prema uskim i ličnim interesima  ove nekolicine ljudi iz najužeg vrha stranke i biće „spuštene odozgo“.  Adekvatno tim ocjenama izvršiće se „kadrovska čistka“ u partiji koja treba  ovoj užoj partijskoj strukturi ljudi da osigura vraćanje na stanje  u kome partijska organizacija PDP-a je tu da služi njima, a ne da oni služe partiji i preko nje građanima.
Demokratski dijalog unutar PDP-a  je praktično „umrtvljen“.  Istupanjem  nekolicine pojedinaca iz vrha stranke u političkoj javnosti stvara se dojam da je PDP živ i da funkcioniše kao organizacija.
Umrtvljavanje stranke, prelazak na forumsko djelovanje  i  pojedinačno i individualno istupanje  ovih pojedinaca u ime stranke, suspenzija statutarnih organa i procedura stranke ima samo jedan jedini cilj. To je da se spriječi da se kroz demokratski,  unutarstranački dijalog dogodi eventualno preispitivanje odgovornosti upravo tih pojedinaca iz samog vrha stranke za ostvareni izborni rezultat i što je još gore i teže za  posljedice koje su nastupile po Republiku Srpsku, zaustavljanje procesa prihvaćenih, izglasanih i politički verifikovanih  promjena na izborima 2014. godine.
Uostalom, sami ti pojedinci iz najvišeg vrha  PDP-a javno su izrekli ocjenu  da je njihovo nedjelovanje ili neadekvatno političko djelovanje od 2014. godine odrazio se na izborni rezultat na lokalnim izborima 2016. godine. Sami su dali ocjenu da  je aktuelna vlast u Republici Srpskoj nametanjem političkih tema i procesa, političke tokove promjena iz 2014. godine, koristeći nesnalaženje partija Saveza  promjene, preusmjerila na svoj mlin.

Situacija u Republici Srpskoj dramatično se usložnjava do nivoa ozbiljnog ugrožavanja njenog opstanka u mnogim vitalnim elementima. Opozicija, uljuljkana u lagodni, dobro plaćeni konformizam političkog uhljebljenja njenih elita, svoj politički aktivizam iscrpljuje na puko političko reagovanje  na teme i procese koje joj aktuelna vlast podmeće  i kroz to troši nužno potrebnu energiju za neophodne promjene.
Predsjednik PDP-a Branislav Borenović i njegovi najbliži saradnici naspram teškog i složenog političkog trenutka u kome se nalazimo se iscrpljuju sitnim i nevažnim  strančarenjima  koja trebaju samo da sačuvaju njihovu ličnu poziciju. Ovo je razmeđa na kojoj  tim ljudi, među kojima se nalazim i ja, ne mogu ići dalje sa ovim ljudima.


Što se tiče mojih daljih koraka. Nastaviću raditi kao što sam i do sad radio, odgovorno i savjesno, davaću prijedloge i ideje, biti konstruktivan i djelovati samo u interesu građana, a to znači da ću biti najveći protivnik svemu što je loše, a svoju podršku ću dati svemu što je dobro. Tako može raditi samo onaj ko je nepotkupljiv i nezavisan, sve ostalo su zlonamjerne špekulacije i dezinformacije.