петак, 23. март 2018.

Gerila info: Protest pacijenata

U aprilu protest pacijenata koji čekaju transplantaciju

Pacijenti u Republici Srpskoj koji čekaju na transplantaciju organa u aprilu će da organizuju protest i vjerovatno štrajk koji će podrazumjevati bojkot dijalize. Protest će biti organizovan ispred Vlade Republike Srpske. Ove informacije potvrđene su portalu Gerila info a razloge smo već ranije objavljivali. Razlozi su nemogućnost transplantacije bubrega sa mrtvog donora u Republici Srpskoj, nepostojanje liste čekanja za transplantaciju organa (ne samo bubrega) i loš odnos RS prema činjenici da donorska mreža BiH zahvaljujući neaktivnostima članova iz RS ne funkcioniše. Donorska mreža BiH reaktivirana je u aprilu 2017 godine ali praktično ne funkcioniše, tvrde izvori Gerila info. U upravni odbor Donorske mreže ušli su doktori iz RS ali je problem, tvrde isti izvori, njihova direktna povezanost sa dijaliznim centrima što je klasičan sukob interesa. Dodatni problem je i nemogućnost ulaska BiH u Eurotransplant, upravo zbog gore navedenih problema.
U ministarstvu zdravlja Republike Srpske u nekoliko navrata su naglasili da oni problemu transplantacije pristupaju oprezno. Napominju da se u RS rade transplantacije sa živog donora, što niko i ne spori ali to nije riješenje koje je dovoljno prihvatljivo za pacijente. Transplantacije sa mrtvog donora, takozvane kadaverične transplantacije, u Srpskoj se ne rade a zvanično obrazloženje je da Srpska nema aparat za tipizaciju tkiva. Kupovinu tog aparata ministar Bogdanić obećao je u januaru 2016 godine a aparat košta 2 miliona maraka.
U medjuvremenu Republika Srpska godinama, po ugovoru za dijalizu, privatnim dijaliznim centrima plaća milionske iznose. Kupovina aparata za tipizaciju tkiva i omogućavanje kadaverične transplantacije bubrega smanjila bi broj dijaliznih pacijenata samim tim i broj korisnika usluga privatnog dijaliznog centra.
“Na jednoj od konferencija za oblast zdravstva u Bosni i Hercegovini predloženo je da se u narednom periodu organizuju sastanci sa predstavnicima Eurotransplanta u cilju iznalaženja mogućnosti za pristupanje Bosne i Hercegovine Eurotransplantu ali isključivo i jedino u skladu sa ustavnim nadležnostima.“- kažu u ministarstvu zdravlja. Posljednje riječi podebljali su upravo u ministarstvu zdravlja.