петак, 19. јануар 2018.

RUGIP: Na posao i pored optužnice


U odgovoru za RTVBN u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove priznali su da pojedinci protiv kojih je potvrđena optužnica i dalje dolaze na posao. РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
БАЊА ЛУКА
Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

Број: 21.01/052-27/18
Дана: 17.1.2018. године
Поштована,
               

У вези са Вашим упитом о обавјештавамо Вас да је Александар Деурић јутрос дошао на посао у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, те да поменути обавља послове који нису везани за радње у вези којих се води истрага и у вези којих је потврђена оптужница.
Доставити:                                                                                                                                                  В.Д. ДИРЕКТОРА
1.Наслову                                                                                                                     Босиљка Предраговић, дипл. правник, с.р.  
2.А/а