субота, 23. децембар 2017.

Konstantan rast duga RS


SrpskaCafe :Zabrinjavajući rast duga Srpske


Ukupan dug Republike Srpske konstantno raste. Nema zvaničnih podataka o stanju duga na kraju ove godine. Posljednji zvanični podaci objavljeni su za prvu polovinu 2017 i ukupan dug je iznosio 5,3 milijarde maraka ali ti podaci mogu da budu drastično različiti na kraju godine.
Na kraju prošle godine ukupan dug Republike Srpske iznosio je 5,4 milijarde maraka (spoljnji i unutrašnji). Evidentno je da je dug na kraju prošle godine, prema zvaničnim podacima sa sajta ministarstva finansija Republike Srpske, za dvije stotine miliona maraka veći od duga na kraju 2015 a za četiri stotine miliona od duga na kraju 2014 godine. 2008 godine, prema istim podacima, ukupan dug Srpske iznosio je nešto više od tri milijarde maraka.
Usvojenim budžetom za 2018 godinu Vlada planira da samo na otplatu kamata u toj godini iz budžeta isplati blizu 105 miliona maraka. Vrlo je upozoravajuće to što gotovo polovina izvornih prihoda treba da bude iskorištena za otplatu kredita, kaže poslanik u NSRS Dragan Čavić.

„U ovoj godini treba da znate da su ukupni iznosi otplata kredita, kamate plus glavnice dostigli 45,86 odsto redovnih prihoda. Svaka druga marka koju gradjani Republike Srpske iduće godine iz svojih džepova uguraju u budžet Republike Srpske ide za vraćanje dugova.“kaže Čavić i napominje da više novca u sljedećoj godini odlazi na kamate nego na sve subvencije i materijalne troškove svih budžetskih korisnika.
Ministar finansija Republike Srpske, Zoran Tegeltija, napominje da se u strukturi duga ne može govoriti o jedinstvenoj kamati koju plaća Republika Srpska. Tegeltija potvrđuje da u sljedećoj godini na otplatu kredita iz budžeta odlazi oko 750 miliona maraka ali da su tim iznosom obuhvaćene i obaveze javnih preduzeća, Investiciono razvojna banka kao i određen broj opština u Republici Srpskoj.
„Kamate su veoma različite, imate kredite koji su na 25 godina sa kamatnom stopom od 1 odsto pa do kredita sa kamatnom stopom od 6 odsto. Ali da, 104 miliona kamata ukupno sljedeće godine.“- rekao je ministar finansija  Zoran Tegeltija obrazlažući budžet za 2018 godinu.
Dio ukupnog duga Srpske ove godine napravljen je aukcijama hartija od vrijednosti. Samo ove godine organizovano je sedamnaest aukcija trezorskih zapisa i dugoročnih obveznica. Dugoročne obveznice emitovane su osam puta u ukupnoj vrijednosti od 195 miliona maraka a sa rokom dospijeća/naplate od tri do deset godina.
„To je vrlo ozbiljan podatak jer se radi o obveznicama koje su na period od tri,pet, sedam ili deset godina. Kada ta sredstva potrošimo ili vratimo dio duga u ovoj godini to znači da smo zadužili one koji će doći poslije nas. To je vrlo ozbiljno pitanje upravljanja dugom. Najlošija je opcija narušavanje zlatnog pravila kreditiranja koje glasi da se kratkoročni krediti koriste za kratkoročne pozajmice i troškove a dugoročne pozajmice za investicije. Ovih 200 miliona nije otišlo u investicije niti stimulisanje zapošljavanja, realnog sektora, izvoza...već je poslužilo za tekuću potrošnju a dio vjerovatno za vraćanje duga. To nije dobar koncept upravljanja dugom.“pojašnjava za naš portal ekonomista Zoran Pavlović.
Poslanik SDS-a, Davor Šešić tvrdi da je jasno kada se pogleda rast ukupnog duga da budžet ima ozbiljne probleme da isprati sve potrebe koji se pred njega postavljaju.
„Ako pogledamo rast ukupnog duga ali i zaduženja Republike Srpske u 2017 godini jasno je da budžet ima ozbiljne probleme, ogromnu administraciju i sve slabiju privredu i zato ne čudi usvajanje akciza koju je izglasao SNSD kao i novo zaduženje kod MMF-a koje je najavljeno za januar.“ kaže za SrpskaCaffe Davor Šešić i napominje da je konstantno zaduživanje samo zatvaranje očiju pred ozbiljnim problemom zbog ostanka na vlasti a bez brige o posljedicama.