субота, 01. јул 2017.

Trg Krajine postao parking-policija nije upoznata

Poštovani,
Molim Vas da mi odgovorite na sljedeća pitanja:
1. Trg Krajine je od otvaranja restorana Agape u vlasništvu porodice Dodik u noćnim satima postao parking na kojem automobile ostavljaju gosti pomenutog restorana. Zašto se to dozvoljava i da li je CJB obaviješten o tome? Ukoliko nadležnost Centra jeste pomenuti slučaj da li je išta učinjeno da se Trg oslobodi automobila?
Unaprijed zahvalan Vladimir Kovačević novinar RTVBN

Број:13-053-343/17
Датум: 30.06.2017. године
н/р новинару Владимиру Ковачевићу
 ПРЕДМЕТ: Одговор, достављамо. –
Поштовани,  

Поводом Вашег дописа, који сте доставили на интернет адресу Полицијске управе Бања Лука, 29.06.2017. године, обавјештавамо Вас да полицијски службеници Полицијске управе Бања Лука, када је у питању заустављање и паркирање возила,  поступају у складу са одредбама чланова  73. и 74.  Закона о безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.
Област паркирања на подручју града Бања Лука детаљније је регулисана Одлуком о безбједности саобраћаја на путевима Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука, број 20/17“), гдје је у члану 27., поглавље 4., прописано да  „Када комунални полицајац непосредним опажањем, или по позиву грађана, или радник на контроли паркирања, утврди да је возило паркирано на зеленој површини, тротоару, трговима и другим површинама намјењеним за кретање пјешака, бициклистичкој стази, као и на улазу у гаражу, пословни простор и приступни пут стамбеним и другим објектима, ако је возило паркирано на обиљеженом такси стајалишту, а не ради се о возилу којим се обавља такси превоз на подручју града, ако је возило паркирано супротно члану 21. и 25. издаће се прекршајни налог на име власника возила или на име возача возила“.
Поменутом Одлуком, за прекршај из члана 27., прописана је новчана казна у износу од 40,00 КМ.
Из одредби члана 27. Одлуке, видљиво је да је за поступање у конкретном случају приоритетно надлежна Комунална полиција Града Бања Лука, а у претходном периоду, полицијски службеници ПУ Бања Лука нису имали запримљених пријава нити запажања о паркирању на простору Трга Крајине нити реаговања по наведеним прекршајима.
С поштовањем