понедељак, 03. јул 2017.

Lukač: Sutra otvaranje ponuda, ko želi može da se žaliSutra je u zgradi ministarstva unutrašnjih poslova otvaranje ponuda za posao nabavki novih uniformi za pripadnike ministarstva unutrašnjih poslova. Privredna komora RS tražila je poništenje konkursa jer su domaće kompanije uslovima konkursa onemogućene da dobiju posao. Specifikacije su napravljene tako da pogoduju firmi KM Trade iz Visokog-Sarajeva tvrdili su u Privrednoj komori. isto tvrde i moji izvori. Dragan Lukač ministar unutrašnjih poslova ponovio je i danas da u skladu sa sredstvima kojima MUP raspolaže želi da pripadnici ministarsva dobiju najbolje uniforme. Konkurs definitivno neće biti poništen. Ono što saznajem jeste da se na konkurs javila samo jedna firma, KM Trade.

"Otvoren je medjunarodni tender apsolutno je transparentan u skladu je sa Zakonom javnim nabavkama. Svi mogu da budu prisutni. Evo i u ovom broju pojavite se slobodno da vidite otvaranje ponuda. Svi oni ponudjači koji su do sada uzeli ponude koji se pojave, ponude će se otvoriti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Sve primjedbe, svi ponudjači imaju pravo uvida u onog drugog šta je ponudio kako i na koji način, da li ispunjava uslove ili ne. Svi imaju pravo žalbe. Žalba se riješava na KZRŽ na nivou BiH tako da apsolutno ništa nije sporno....

...Ko će da dobije posao zavisi od komisije, zavisi od onih koji su ispunili uslove i Komisija će sigurno u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama donijeti odluku. Svi koji smatraju da su oštećeni na bilo koji način mogu da se žale. Kancelarija za razmatranje žalbi će donijeti riješenje i reći da li je postupak proveden u skladu sa zakonom ili ne."- rekao je danas ministar Dragan Lukač.